Sykdom og skader > Liten kubebille > Biologisk livssyklus og spredningsmåter

Biologisk livssyklus og spredningsmåter

Liten kubebille kan ha flere generasjoner (1-6) avkom pr år, avhengig av de miljømessige betingelsene.
Den befruktede hunnen legger egg i klynger i sprekker i treverk eller direkte i bienes yngelceller. Hunnen kan legge 1-2 000 egg i kuben i løpet av sitt liv. Eggene er 1,5x0,25 mm store.
Larvestadiet varer i 10-16 dager. Larvene er altetende og spiser yngel, pollen og honning.
Voksne larver forpupper seg etter 15-60 dager- Forpupningen foregår i jorden under bikuben, normalt i en dybde på 1-30 cm og innenfor en avstand på 20 meter fra kuben. I sjeldne tilfeller kan larven krype 200 meter for å finne egnet jord. Bløt og fuktig jord, og en temperatur over 10 C er nødvendig for at billen skal kunne fullføre livssyklusen sin. Liten kubebille kan overleve kortere perioder med lavere jordtemperaturer (<3 uker).
Voksne biller kryper vanligvis etter 3-4 uker, men de kan krype på et hvilket som helst tidspunkt mellom 8 og 84 dager, avhengig av temperaturen. Voksne biller kan fly minst 10 km for å angripe nye bifolk. Voksne biller kan overleve i opptil 9 dager uten næring eller vann, 50 dager på brukte tavler og flere måneder på moden eller råtten frukt.
 
Spredningsmetoder
Spredninger skjer naturlig ettersom liten kubebille er god til å fly. Spredningen forsterkes ved flytting av pakkebier, bifolk, bisvermer, vokstavler, bivoks eller utstyr til birøkt. Flytting av jord, frukt og alternative verter (for eksempel humler) er også mulige spredningsveier.
 
Kriterier for mistanke/ Konsekvenser for angrep for bifolk
De kliniske tegnene på angrep av liten kubebille er:
  • Ganger i tavlene (larver graver ganger i tavlene)
  • Ødeleggelse av yngel (larvene spiser yngel)
  • Endring av honningens farge og gjæring av honning