Diagnose

Hvordan kontrollerer man bifolket?
Vær oppmerksom på et det er svært vanskelig å oppdage liten kubebille hvis det er få individer (egg, larver eller voksne individer) i bifolket, derfor er regelmessig kontroll helt avgjørende for at de blir oppdaget tidlig. Det finnes flere typer feller for å påvise liten kubebille. En felle som er enkel å bruke er en plastplate med kanaler (4 mm), som føres inn gjennom inngangen i bunnbrettet. Voksne biller vil gjemme seg for biene inne i kanalene.
 
Hvis man ikke har feller, kan man fysisk kontrollere bifolket og se etter to symptomer:
  1. Av og til er det mulig å se voksne biller som løper omkring.
  2. I de verste tilfellene (det vil si når angrepet er meget kraftig) kan man se gjæret, illeluktende honning renne ut av flyhullet eller mørke, skorpeaktige spor fra kravlende, vandrende larvene på utsiden av bikuben.
 
Det er svært viktig å oppdage atypiske biller så tidlig som mulig.
 
Hva skal man gjøre ved mistanke om liten kubebille?
Ta straks kontakt med Mattilsynet og informer om mistange. Mattilsynet vil iverksette de rette tiltak.
Mattilsynet vil pålegge deg om å sende inn prøver av egg, larver og voksne individer omgående til Norges Veterinærhøgskole eller annen instans for identifisering.
Ikke send levende biller, larver eller egg. Disse skal avlives ved å legge de i fryseren over natten eller ved å legge de i 70 % etanol.